Fire danske dykkere deltog her til morgen i en
redningsaktion med at få andre dykkere ud af vaskemaskinen.

De danske dykkere var kommet op fra et dyk og var på vej
retur til deres Liveaboard da de pludselig så en dykker fra en anden båd alene
midt i det Indiske ocean.

Han så træt og forvirret ud og der blev kommunikeret til ham
både med råb og håndtegn. Mr. Mox greb resolut sine finner og sprang på heroisk
vis i vandet for at komme ham til undsætning.

I vandet et godt stykke længere fremme, sås endnu nogle
dykkere, som kom til syne bag de indtil to meter høje bølgertoppe, for så at
forsvinde igen.

Et stykke derfra lå deres fartøj som blev kastet rundt af
bølgerne. Der var ingen besætning at se på båden og den lignede et
spøgelsesfartøj.

Mr. Mox var nået frem til den ensomme og trætte dykker, der
viste sig at være russer. Da der var hjælp hos russeren, kunne danskernes båd,
nærme sig spøgelsesfartøjet for at se om der var sket besætningen noget.

Det var først tæt på stævnen af fartøjet, at det stod klart,
at der rent faktisk var besætning om bord og at de var i god behold. De var ved
at samle endnu en dykker op.

De fire danske dykkere var vidner til den kommunikation der
foregik mellem de to både og de instrukser der blev givet for at redde alle de
vildfarende dykkere om bord på deres båd.

Situationen var under kontrol og de danske dykkere var med
til at guide spøgelsesbåden hen til den trætte dykker. Han kom udmattet og træt
ombord på sin båd og fik reddet både sig selv og sit kameraudstyr op. Derpå
klarede de selv at få samlet russerens Boddy op som lå flere hundrede meter
væk.

Efterfølgende har det vist sig at de russiske dykkere var
blevet fanget i vaskemaskinen, som er en betegnelse for en strøm der drejer
rundt så det kan være svært at kommer nogen vegne.

Sådan kunne artiklen garanteret have lydt på Ekstrabladet –
her er ikke pyntet på facts, men måske brugt lidt mere dramatik end der
egentlig var. Det var dog fedt at se den hjælpsomhed der er blandt dykkere og
hvordan man passer på hinanden. Mr. Mox is our man.