Nimse kan slet ik få det ud af hovedet. Selfie er kommet for at blive. Han kan også tage vand-selfie.